تاریخ : پنج شنبه, ۱۴ اسفند , ۱۳۹۹ 21 رجب 1442

توئیت ها

08اسفند
توئیت پیرامون ‏توافقنامه اخیردولت با آژانس

توئیت پیرامون ‏توافقنامه اخیردولت با آژانس

🔹‏توافقنامه اخیردولت با آژانس راخلاف قانون، مصالح انقلاب و منافع ملی می دانم؛ این بیانیه در تضاد با قانون اساسی وبیان صریح وقطعی مقام معظم رهبری است.انفعال ودلدادگی دستگاه دیپلماسی واستنکاف از قانون با ‎#دور_زدن_مجلس بیش از گذشته موج میزند و باید مجلس دراستیفای حقوق خود پافشاری کند.